SHANGHAI CONLY VALVE CASTING CO., LTD

Høj gennemstrømningnanoindentation kortlægning af Cast Inconel ™ 718nikkelbaseret superalloy: Indflydelse af NB-koncentrationen (3)

Slip tid: 2022-01-14 15:50:16  Hits: 1

Gregarding af det reducerede elastiske modul, fig. 5.D, E og F, følger værdierne ikke den trend, der blev observeret i hårdhedskortene (fig. 5.A-C), og de ser ud til at være konstante for hvert korn og mindre følsomme for kemiske segregationer på dendritskalaen. I tilfælde af den solubiliserede tilstand omfattede hele måleområdet kun et korn med dets overflade, der ernormal orienteret mellem anvisningerne [001] og [101] (figur 2a), og den elastiske modulværdi var konstant, omkring 182 MPa. Kun de anden faser, der er til stede i de interdenditiske rum, frembyder meget højere værdier, godt over 200 MPa. På den anden side præsenterer toppen og de overlagte stater områder med forskellige værdier af elastisk modul, der passer tæt sammen med de forskellige krystallografiske orienteringer af kornene, der er til stede i måleområdet i hvert tilfælde. Det lyseblåt korn i den øverste tilstand (figur 2B), med overfladennormal mellem [101] og [111], præsenterede det højeste elastiske modul, omkring 210 MPa, (fig. 5e), mens det mørke orange korn I den overlagte tilstand (fig. 2c), med sin overflade, der ernormal tæt på [001], præsenterede den laveste elastiske modul, på omkring 165 MPa.--

1.

 Diskussionerne Korrelativt undersøgt udført viste, at selv om støbt i 718 typisk viser kornstørrelser i millimitetsrækkefølgen, er et meget heterogent materiale ved mikroskalaet. Den dendritiske vækst under størkning fører til en stor heterogenitet i SDAS-skalaen (ca. 150 μm i dette tilfælde). Som følge heraf forekommer der stærke kemiske adskillinger inden for hvert korn på dendritskalaen, med dendritekerner, der er rigere i FE og CR og udarpet i NB, mens de interdenditiske regioner er meget rigere i NB og i hårde anden faser, såsom Tic partikler (figur 1). Den kemiske segregering gennem dendritradius forekommer på grund af forskelle i diffusionshastighederne for hvert konstitutiv element. Mens de langsommere elementer, Cr og Fe, forbliver i henholdsvis dendritkerne (Fig. 3DF og Gi), har TI og NB en tendens til at adskille sig mod den ydre del af dendritterne (fig. 3P-R og S-u henholdsvis) og specielt ind i de interdenditiske områder. I det særlige tilfælde af NB er tilstedeværelsen af ​​dette element afgørende for dannelsen af ​​den metastable � ''-ni3nb udfældes ansvarlige for styrkelsen af ​​Inconel ™ 718. Disse præcipitater er skive-hapiret (figur 4) og spiller ennøglerolle som styrkningsmidler på grund af deres højere volumenfraktion med hensyn til � 'bundfald, såvel som deres sammenhæng med Ni-matrixen og gitterforvrængningen forårsaget af C-axis af D022-kroppen centreret tetragonal � '' struktur [10,11]. Derfor forventes NB-indholdet at spille en afgørende rolle på denne legerings lokale mekaniske egenskaber. Fig. 6A repræsenterer histogrammet af NB-fordelingen for de tre termiske behandlinger opnået fra de tilsvarende EDS-kort, undtagen de anden-phase-partikler (figur 3S-). Fordelingen var ens for de tre prøver, med et minimum og et maksimalt indhold på henholdsvis 2 og 8 vægt%, hvilket indikerer, at NB diffusion ikke finder sted betydeligt under temperamentbehandlingerne. Tværtimod forventes varmebehandlingerne at påvirke opløsningen, udfældningen og sammenkoblingen af ​​�''-udfældningerne (figur 4), der forventes at være heterogent, der er fordelt på dendritskalaen, som en funktion af det lokale NB-indhold.---

Tidligere: Høj gennemstrømningnanoindentat...

Næste: Høj gennemstrømningnanoindentat...